“بهار روش ندارد، منش دارد. نگاه نمی کند چه کار کند برای دنیا بهتر است. می داند باید کاری کند و این عمل گرایی بی فکر بهار است که جهان را تغییر می دهد. کاهی برنامه ریزی و تصمیم های سخت گرفتن و فهرست کردن کارها هیچ فایده ای ندارد؛ …

به مناسبت ميلاد مباركش، مى خواهم از رنجى كه به نام او به من رسيد بنويسم. همين يك جمله را كه نوشتم بغضم گرفت. يادش دلم را مى لرزاند و بزرگوارى و مهربانى اش زندگى ام را فرا گرفته. مهرش به جانم نشسته و شايد تنها نقطه ى روشن قلبم …